Goede doel: Huize Kakelbont

Dit jaar gaat de opbrengst van het vaatje haring naar een goed doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor “Huize Kakelbont.

Huize Kakelbont is een officieel crisisopvanghuis en functioneert onder de vlag van Horizon Pleegzorg. We bieden kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen een veilige plek. Wij bieden deze kinderen tijdelijk een warm nest.

Crisisopvang In de loop der jaren hebben vele samenlevingsvormen bestaan. Eén gemeenschappelijk kenmerk hebben ze allemaal: mensen leven samen, omdat ze de nabijheid en steun van andere mensen nodig hebben. Er ontstaan veel problemen wanneer om welke reden dan ook aan deze basisbehoefte niet meer wordt voldaan.

Het gezin als leefsituatie, waarin warmte, aandacht en steun voor elkaar is, blijft de hoeksteen van de samenleving. Wij hebben in hart ook in een huis ruimte voor kinderen die hulp nodig hebben. Om tot een goed resultaat te komen is financiële hulp noodzakelijk. Het realiseren van de gewenste optimale opvangruimte vergt de nodige investeringen.

Er is in Nederland toch een ernstig tekort aan crisisplaatsen en vooral aan plaatsen waar een kind acuut terecht kan. Er zijn weinig 24 uurs beschikbare plekken waar kinderen in noodsituaties naar toe gebracht kunnen worden.

Kinderen die bij ons komen wonen komen veelal uit een chaotische leefsituatie en zijn vaak bang, onzeker en verdrietig. Het bieden van veiligheid, zekerheid en structuur brengt rust in het leven van het kind. Het is daarom belangrijk een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen. Door regelmaat en structuur te bieden weten de kinderen al snel waar ze aan toe zijn en die zekerheid geeft ze veiligheid. De geboden zorg en individuele aandacht bieden houvast, veiligheid en hopelijk wat vreugde.

Amerikaanse Veiling

Een Amerikaanse veiling, is een veiling bij opbod waarbij elke bieder onmiddellijk het bedrag betaalt waarmee hij de geboden prijs verhoogt. De veiling eindigt op een moment dat de deelnemers niet kunnen voorspellen of wanneer er niet meer geboden wordt. Wie het laatste bod uitbracht, wint het product. Bij een Amerikaanse veiling kan dus ook iemand die weinig geld heeft een winnend bod plaatsen. Feitelijk heeft een Amerikaanse veiling veel van een loterij en wordt deze vooral gebruikt bij acties voor goede doelen. Op deze manier kunnen buitengewoon hoge prijzen bereikt worden, omdat voor de deelnemers het goede doel voorop staat. De Amerikaanse veiling wordt ook wel gebruikt om kunstwerken aan de man te brengen. In dat geval kan er ook een minimumprijs gelden: wordt die niet gehaald, houdt de kunstenaar het werk en hoeven de bieders niets te betalen.